Ingarp Åsenhöga
0708 959647
gnosjoentreprenad@gmail.com

TJÄNSTER

Skog och lantbruk

Vi utför alla typer av markarbeten inom skog och lantbruk såsom: byggnation av skogsväg och drivningsvägar, markberedning ,dikesrensning, återställning av körskador mm.

Dränering av åkermark schaktning för grunder till ekonomibyggnader, anläggning av våtmarker och dammar.

Dränering

Dränering av hus och andra byggnader med fukt problem.

Enskilda avlopp

Många villaägare måste göra om sina enskilda avlopp inom de närmsta åren.
Det vanligaste idag är att man gräver ner en infiltration, markbädd eller ett minireningsverk.

Vilken anläggning man bör ha beror på:

  • Husets läge
  • Närheten till vattendrag
  • Jordart
  • Vilken nuvarande anläggning man har
  • Bestämmelser inom kommunen

Vi kan hjälpa dig att kontakta miljöförvaltningen för att höra efter vad som gäller i just din kommun samt lämna in en ansökan som måste bli godkänd innan man kan anlägga ett nytt avlopp.

Hör av er till oss för fri offert samt rådgivning.

Schaktning för grunder och rivning 

Schaktning för grunder till ekonomibyggnader, villor och industri.

Vi utför även rivningsarbeten